Loading...

Duurzame houtproductie

Naast landbouwgebieden en natuurreservaten heeft een samenleving nood aan ruimte waar aan bosbouw en houtteelt kan worden gedaan. Het houtgebruik van onze maatschappij zit in stijgende lijn. Een goede zaak, want hout is een duurzaam geproduceerde grondstof dat een alternatief kan bieden voor vele toepassingen van metaal, plastic of steen. Drie grondstoffen die slechts één keer kunnen worden gedolven. Hout daarentegen is een ‘nagroeibare’ grondstof die vele kwaliteiten heeft.

België is een land dat veel meer hout verbruikt dan het zelf produceert. Zelfs met de Waalse houtsector bijgerekend, volstaat de productie niet om aan onze noden te voldoen. Het zorgt ervoor dat België een netto-houtimporteur is. Dit met alle gevolgen vandien. Houtkappingen die bij ons gebeuren kaderen steeds in een goedgekeurd beheerplan of zijn gemachtigd door de overheid via een kapvergunning. Daarentegen heeft het hout dat we importeren niet zelden een schimmige oorsprong en stamt het uit natuurgebieden waar het beheer op een niet-duurzame manier gebeurt.

Buitenlands hout wordt doorgaans per vrachtwagen of containership aangevoerd. De hele importketen heeft verschillende nadelen door de hoge CO2-uitstoot. Het is in die zin veel interessanter om ons hout lokaal te produceren.

Bij Greenlight weten we dat het vellen van bomen een impact heeft op de natuur en op de landschapsbeleving. Het is nét daarom dat deze activiteit strikt gereguleerd wordt door de vergunningverlenende overheid (het Agentschap voor Natuur en Bos, kortweg ANB, en de lokale overheid). Wij houden de betrokken bosexploitant aan de voorwaarden die door de overheid worden opgelegd. We zijn zelf de eersten om omzichtig met onze bossen om te gaan. Het bos is onze toekomst.

Productiebossen dienen beheerd te worden, gekapt wanneer ze kaprijp zijn en herplant met kwaliteitsvol plantsoen. Op die manier kunnen we ons ook in de toekomst van genoeg hout voorzien en zorgen we ervoor dat de generaties na ons ook genoeg van deze grondstof voorhanden hebben.

Dus ja, bij Greenlight zijn we voor houtkap, voor duurzame bosbouw en voor het gebruik van hout als duurzame grondstof.

Contacteer Ons

DUURZAME HOUTPRODUCTIE