Loading...

NATURA 2000

Beheer van het Natura 2000 netwerk.

Vlaanderen heeft op zijn grondgebied in uitvoering van Europese wetgeving gebieden en soorten aangeduid die een hogere bescherming genieten (Habitat- en Vogelrichtlijn). Deze gebieden vormen het Natura 2000-netwerk. Natuur- en bosbeheer op deze percelen is onderhevig aan een specifieke reglementering. Dikwijls dienen bijzondere maatregelen worden genomen bij beheeringrepen. Contacteer ons indien u meer wil weten.

Monitoring

Welke dieren of planten zijn er bij u te gast? Wij organiseren monitoring op kleine en grotere schaal. Via ons komt u het te weten.

Contacteer Ons
NATURA 2000